• AoC
  • AoC
  • AoC
  • AoC

İSTANBUL ARABULUCULUK KONFERANSI

Ülkemiz, arabuluculuk alanındaki öncü rolü çerçevesinde, Sayın Bakanımızın himayesinde uluslararası katılımlı “Istanbul Arabuluculuk Konferansları”na da evsahipliği yapmaktadır. Bu konferanslar, konusunda uzman yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getirmekte ve arabuluculuk alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı için önemli bir platform teşkil etmektedir.

İlki 24-25 Şubat 2012 tarihlerinde “Arabuluculuk Aracılığıyla Barışın Güçlendirilmesi” temasıyla kavramsal ve teorik konulara eğilecek şekilde düzenlenen İstanbul Arabuluculuk Konferanslarının ikincisi, 11-12 Nisan 2013 tarihlerinde “Etkin Arabuluculuğun Anahtarları: İçeriden Perspektifler” temasıyla çeşitli ihtilafları ele alacak biçimde gerçekleştirilmiştir. 26-27 Haziran 2014 tarihlerinde evsahipliği yaptığımız üçüncü konferansın teması ise, anılan dönemde bu konuda hazırlıkları devam eden BM Genel Kurul Kararı’na dair tartışmaları yansıtacak ve katkı sağlayacak bir şekilde “Arabuluculukta Bölgesel Örgütlerin Artan Rolü” olarak belirlenmiştir.

DÖRDÜNCÜ İSTANBUL ARABULUCULUK KONFERANSI, 30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE “GÜÇLÜ DİPLOMASİ, ETKİN ARABULUCULUK” TEMASIYLA DÜZENLENECEK olup, konferansta, kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısıyla, arabuluculuğun sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik katkıları ele alınacaktır. 4. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nın Kavram Kağıdına aşağıdaki bağlantıdan erişim mümkündür: Kavram Kağıdı

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Arabuluculuk konularında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan erişim mümkündür: http://www.mfa.gov.tr/uyusmazliklarin-cozumu-ve-arabuluculuk.tr.mfa